Politica de confidențialitate

Respectarea vieții dumneavoastră private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale și, de aceea, acordăm cea mai mare atenție prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația aplicabilă.

SC TAKTICA S.R.L., având sediul în str. Mihail Kogalnieanu, nr. FN, et.1, Targu Neamt, jud. Neamt, cod postal 615200, cod de identificare fiscală 36698150, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J27/407/2019 prelucrează, în calitate de operator, datele dumneavoastră cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). Scopul acestei note de informare („Politică de Confidențialitate”) este să detalieze modul în care Invitatiivideo prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în contextul utilizării platformei Invitatiivideo disponibilă la adresa de URL www.invitatiivideo.ro/ („Site”).

1. Datele cu caracter personal prelucrate, scopurile de prelucrare și temeiurile de prelucrare

1.1 Crearea Contului de Utilizator pentru Client

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail.

Scopul prelucrării : crearea Contului de Utilizator

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și InviteMe.ro, definit în cuprinsul Termenelor și Condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și InvitatiiVideo.ro.

    1. Efectuarea unei comenzi de către Client

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresă e-mail, număr de telefon, imagine (fotografie/video), cont bancar.

Scopul prelucrării : pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă InvitatiiVideo.ro în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea InvitatiiVideo.ro de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

2. Furnizarea datelor cu caracter personal

Puteți refuza să furnizați anumite Date cu Caracter Personal dar, într-un astfel de caz, este posibil să nu puteți beneficia de anumite servicii specifice raportului descris în această Politică de Confidențialitate.

3. Despre temeiurile legale

Temeiul legal de prelucrare diferă în funcție de situația concretă și de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

În situațiile în care vom prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în temeiul consimțământului, vom solicita consimțământul dumneavoastră liber, informat, specific și neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră, veți fi de acord că putem colecta, folosi, dezvălui, prelucra și transfera Datele cu Caracter Personal, în conformitate cu această Politică de Confidențialitate.

4. Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate în vederea generării unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată care ar urma să producă efecte juridice asupra dumneavoastră sau să vă afecteze într-o măsură semnificativă, în sensul celor prevăzute de art. 22 alin. (1) din RGPD.

 

5. Durata de prelucrare

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal diferă în funcție de operațiunea specifică de prelucrare.

Ca regulă, vom ține Datele cu Caracter Personal pe durata de existență a Contului de Utilizator.

Cu toate acestea, în cazul prelucrărilor întemeiate pe consimțământ (cum ar fi în cazul trimiterii de mesaje comerciale), vom prelucra Datele cu Caracter Personal până la momentul retragerii consimțământului.

În anumite circumstanțe, este posibil să păstrăm Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidență exactă a raporturilor dumneavoastră cu noi în cazul oricăror plângeri ori dacă credem în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu.

6. Cine are acces din echipa noastră

Membrii echipei noastre au acces la informațiile pe care ni le oferiţi.

– Informații despre comenzi, precum ce s-a cumpărat, când s-a cumpărat.

– Informații despre clienți, precum nume, adresă email și informațiile despre facturare și livrare.

Membrii echipei noastre au acces la aceste informații pentru a ajuta la onorarea comenzilor, procesarea lor și pentru a vă oferi suport.

7. Divulgarea informațiilor personale


Putem divulga informațiile dvs. personale:


– în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;


– în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;


– pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);


– oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente pentru divulgarea informațiilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună divulgarea informațiilor personale.

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

8. Securitatea informațiilor dvs personale

Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.
Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).


Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare.


Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.


Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

9. Gestionarea și securitatea datelor dvs


Toate datele oferite sunt securizate. În sistemul nostru electronic, datele dvs. vor fi păstrate timp de 365 de zile. Dvs. aveţi dreptul să ne solicitaţi ştergerea datelor dvs. din evidenţele noastre, oricând doriţi printr-o solicitare la adresa de mail contact@invitatiivideo.ro

Dacă doriţi şi alte informaţii cu referire la datele dvs. personale şi modul lor de folosinţă în platformele noastre, vă invităm să ne scrieţi un mail şi veţi primi în cel mai scurt timp o soluţie la solicitarea dvs.

10. Drepturile dvs legale


Conform Regulamentului 2016/679/UE aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale:
– Dreptul la informare (dreptul de acces, articolul 15 GDPR) ;


– Dreptul de acces la date ;


– Dreptul la rectificare (dreptul de rectificare, art. 16 GDPR) ;


– Dreptul la ştergere (dreptul de a fi uitat) (dreptul de ştergere, articolul 17 GDPR) ;


– Dreptul la restricţionarea prelucrării (dreptul la restricţionare a procesării, articolul 18 GDPR) ;


– Dreptul la portabilitatea datelor către alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR) ;


– Dreptul la opoziţie (dreptul la obiectie, articolul 21 GDPR) ;


– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată ;


– Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă consideraţi că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Detalii complete despre aceste drepturi puteţi găsi în Regulamentului 2016/679/UE.

 

11. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de Confidențialitate sau la implementarea acesteia, ne puteți contacta la adresa de email: contact@invitatiivideo.ro